top of page
Letselschade is meer dan een schadevergoeding. Door een ongeluk, medische fout, of mishandeling verandert je leven en dat van je partner, kinderen, ouders...  
 

Van het ene moment op het andere krijg je te maken met een woud van regels.
Zit je met vragen over werk en/of uitkeringen. Krijg je te maken met veel mensen: artsen, fysiotherapeuten, soms psychologen, hulpverleners. Bijna altijd tref je verzekerings-maatschappijen of professionele schaderegelaars tegenover je met meer kennis en ervaring dan jij, met een lange adem en veel geld. 

 

In dit ongelijke krachtenveld helpt Kool Advocaat om jou positie en stem te geven. 

Hierbij nemen we als uitgangspunt dat er voor jou een rechtvaardige oplossing komt,
die aan jou is uit te leggen. Want het recht gaat verder dan de regels. 

 

We starten met een eerste kostenloos gesprek, waarin je kennismaakt met
jouw advocaat, de condities van dienstverlening en de gang van zaken tijdens het schaderegelingsproces. 

 

Tijdens de uitgebreide intake inventariseren we jouw persoonlijke situatie. Plaatsen we jouw wensen en verwachtingen in het kader van de juridische mogelijkheden. Die intake kan plaats vinden op kantoor, bij jou thuis of -volstrekt uniek- in de natuur

 

We brengen samen in kaart hoe je leven er zou hebben uitgezien zonder ongeluk, zonder medische fout, als je niet was mishandeld. Wat heb jíj nodig om je leven weer op de rit te krijgen, te houden? We laten ons adviseren door ervaren artsen, rekenkundigen, zonodig arbeidsdeskundigen… We werken samen om een schadevergoeding te krijgen waarmee jij je leven weer kan oppakken. 

 

Als het kan, wikkelen we de schade af zonder procedure. Als het moet, procederen we. 

 

Jij staat als slachtoffer centraal in dit proces. Kool Advocaat gaat tot het uiterste voor jou.

 

Meer informatie over rechtsbijstand op Raad van Rechtsbijstand.

bottom of page